Lokalny artysta, kolekcjoner, działacz społeczny i myśliwy.