Cerkiew Soboru NMP w Birczy, zwana "Starą" – nieistniejąca parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Birczy w gminie Bircza,

 

[s.325,Church in Ruins. The Demise of Ukrainian Churches in the Eparchy of Peremyshl, Oleh Wolodymyr Iwanusiw]

 

Widok na nową cerkiew w Birczy

 

 

Zbiór własny Pana Grzegorza Piwowarczyka

 

 

fot. Rafał Włodek 2019

Cerkwisko po "starej" cerkwi w Birczy Schody prowadzące na cerkwisko

Została zbudowana w 1729. Była to cerkiew drewniana, zbudowana w miejscu jeszcze starszej cerkwi prawosławnej.

Cerkiew ta była zbudowana na pagórku, na zapleczu zachodniej strony Rynku w Birczy. Otoczona była cmentarzem, działającym do końca XVIII wieku.

Została rozebrana po II wojnie światowej, w roku 1948. Jeszcze w latach 50. znajdowało się tam kilkanaście kamiennych nagrobków, obecnie nie pozostał ani jeden.

 

 

Bibliografia