Cerkiew św. Mikołaja w Sufczynie –We wsi znajdowała się murowana filialna greckokatolicka cerkiew Введення в Храм Пресвятої Богородиці.

Cerkiew zbudowano w 1879, w miejscu starszej drewnianej cerkwi. należała do parafii greckokatolickiej w Brzusce. Przed cerkwią stała murowana dzwonnica parawanowa. Po 1948 cerkiew zamieniono na magazyn, a w 1962 została zburzona. Wokół cerkiewiska znajduje się bardzo zaniedbany cmentarz greckokatolicki. Przed zburzeniem zostały z cerkwi wywiezione wszystkie elementy dekoracji oraz obrazy i chorągwie, łącznie z naczyniami liturgicznymi. Pozostałe obrazy których nie zabrano (prawdopodobnie nie miały większej wartości) pozostały w cerkwi. Zostały one zabrane do kościoła w Sufczynie - dalszy ich los nieznany.

 

 

 

 Zaniedbany cmentarz greckokatolicki i cerkiewisko w Sufczynie

 

Bibliografia