Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Sufczynie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Bircza.

 

We wsi jest natomiast murowany kościół p.w. św Jadwigi Śląskiej. Jego prezbiterium to dawna kaplica dworska z XVIII w. nawę dobudowano w XiXw., a wieżę ok.1930 r.
Końcowy etap rozbudowy finansował ówczesny właściciel majątku hrabia Tarnowski.

fot. Rafał Włodek