Tomasz Bobowski „Budziwój” Urodził się 16 kwietnia 1916r. w Kosowie – Huculskim w województwie stanisławowskim. Był synem Tomasza i Marii . Od 31 marca do 23 października 1939 roku pracował jako leśniczy w Rudzie Malenieckiej. Tam zaskoczyły go działania wojenne.

W październiku 1939 roku nawiązał kontakt z oddziałem partyzanckim majora Hubala. Początkowo pełnił rolę łącznika. Jeździł do Krakowa i przywoził stamtąd paczki z ciepłą odzieżą przygotowywane przez Marię Dobrzańską, matkę majora. W drugiej połowie grudnia 1939 roku został wcielony do oddziału Hubala  . W lutym 1940 r. , kiedy groziło mu zdekonspirowanie , wstąpił w Gałkach na stałe do oddziału . W Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego służył do chwili rozbicia oddziału przez Niemców.  

Uczestniczył w ataku patrolu , dowodzonego przez Józefa Alickiego , na niemiecki sztab i ochronę ciężarówek pod Skłobami, w czasie walki pod Huciskiem , 2 kwietnia 1940 r. w czasie przedzierania się kawalerii przez szosę , został ranny w głowę pod Kopciami koło Szałasu  . Zabity pod nim koń spowodował zator, na którym wywróciły się jadące za nim konie. Wycofał się do lasu razem kpr. Marianem Stańczykowskim „Pomstą” i jeszcze jednym NN ułanem , i 5 kwietnia szczęśliwie dotarli do leżących w lesie
zabudowań . mimo uwag T. Bobowskiego , że w pobliżu mogą być Niemcy , „Pomsta” zostawia mu 80 zł i wyszedł na pole . Po 50 krokach zginął od serii z karabinu
maszynowego . Na skutek ran odniesionych w partyzantce „Budziwój” nie widział na prawe oko. 

W latach 1941-1943 pracował w Krakowie , a później na własna prośbę (bardzo chciał pracować w leśnictwie) otrzymał dekret do pracy na stanowisko sekretarza Nadleśnictwa Państwowego w Birczy . Następnie pracował w Leśnictwie Malawa na stanowisku leśniczego , a później objął leśnictwo Falejówka w Nadleśnictwie Państwowym Sanok . We wrześniu 1944 roku wrócił do Nadleśnictwa Bircza . Mimo podjęcia pracy i próby normalnego życia w okupowanej Polsce , Tomasz Bobowski działał również w konspiracji . Po osiedleniu się w Birczy , objął funkcję dowódcy miejscowej placówki Armii Krajowej . Posługiwał się wówczas pseudonimem „Swoboda” .
Po zakończeniu wojny , Tomasz Bobowski pozostał w Birczy i założył rodzinę.  1 kwietnia 1946 roku przejął obowiązki nadleśniczego Nadleśnictwa Państwowego Bircza , które pełnił do 1956 roku . Hubalczyk rodem z dawnych Kresów Rzeczypospolitej , który nową Mała Ojczyznę znalazł w Birczy . Tomasz Bobowski umarł w 1959 roku . Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Birczy .

Wspomnienia
Tomasz Bobowskiego:

W Rudzie Welenieckiej zaskoczyły mnie działania wojenne 1939 r. , pracowałem tam do  dnia 23 października 1939 roku. W październiku 1939 r. nawiązałem kontakt z oddziałem partyzanckim mjr „Hubala” /Henryka Dobrzańskiego /, który był na terenie powiatu koneckiego i będąc w podejrzeniu u Niemców musiałem stanowisko swoje
opuścić w Rudzie i nawiązałem ścisłą współpracę z ww. odziałem ,a od drugiej połowy grudnia 1939 roku zostałem uczestnikiem tego oddziału gdzie przebywałem
, aż do chwili rozbicia oddziału przez Niemców to jest do dnia 5 kwietnia 1940 roku. Ponieważ w partyzantce zostałem ranny w prawe oko nigdzie nie pracowałem,
aż do końca grudnia 1940 roku.

http://krawciox.pl/Wsie%20Polskie/IMG_3553.jpg
Dokumenty

http://krawciox.pl/Wsie%20Polskie/IMG_3552.jpg
Legitymacja byłej mieszkanki Birczy