Dzisiaj jest: Środa 22 Maja 2024
Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława
Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy powstała w 1884r. W 1890 naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyślu utworzył z komend OSP w Dobromilu, Niżankowicach, Krasiczynie, Birczy i Radymnie Okręgowy Związek Straży Pożarnych w Przemyślu.

 

 

 

Komendanci OSP w Birczy

  • Neuman Kumasberg (1884)
  • Stanisław Szuber (1929)
  • Andrzej Atamańczuk (obecnie)

 

 

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy - 1938 rok.

W ŚRODKU: Ludwik Keyha - Burmistrz Gminy Bircza i Prezes Zarządu OSP w Birczy.

 

Historia OSP

OSP w Birczy została założona w 1884 roku przez N. Kumasberga – ówczesnego zarządcę dóbr w Birczy i okolicach, fakt ten został zanotowany w tzw. „roczniku” – Krajowy Związek Ochotniczej Straży Pożarnej cw Galicji i Lodonieryi z Wielkim Księstwem Krakowskim lata 1875-1900. Rocznik taki znajduje się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Rocznik ten podaje również, że w 1887 roku na Walnym Zjeździe strażackim, który odbył się we Lwowie OSP w Birczy reprezentował dr. Ludwik Cwiklicer z Dobromila. W ytm czasie OSP w Birczy liczyła 26 członków. Do lat międzywojennych brak jest dokumentów, mówiących o działalności OSP. Z przekazów ustnych oraz istniejących zdjęć wynika, że w okresie 1920-1939 na terenie Birczy działała prężna jednostka strażacka licząca ok. 20 czynnych członków. Podstawowym sprzętem gaśniczym tej jednostki była tzw. Sikawka ręczna z armaturą wodną oraz beczkowóz. Jak wynika z zachowanych fotografii z tego okresu, członkowie OSP posiadali kompletne umundurowanie, a ich wiek wahał się w granicach 18-50 lat.


Prezesem OSP Bircza w latach międzywojennych był Ludwik Kiejcha, będący w latach 30-tycch burmistrzem w Birczy. W latach II wojny światowej działalność OSP w Birczy została ograniczona prawami narzuconymi przez okupantów. W okresie tym wielu strażaków było represjonowanych. Sam Prezes Kiejcha został zabrany do obozu w Oświęcimiu, w którym to też zginął.

W latach 50-tych należy zanotować znaczną poprawę w zakresie organizacji, jak również w wyposażeniu jednostki w sprzęt gaśniczy i silnikowy. W tym czasie jednostką kierował druh Adam Wasiewicz, a członkami zarządu byli m.in. Jan Buczaj, Ignacy Lechowicz. W czasie ich kadencji tj. w lipcu 1950 roku na potrzeby OSP zakupiony został samochód marki „Citroen”,  który w tym samym roku został wyposażony w motopompę M-800 otrzymaną ze Związku OSP RP Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Przemyślu. Mimo posiadanego sprzętu, jednostka w Birczy do lat 60-tych borykała się z brakiem właściwych warunków lokalowych. Problem ten wyzwolił u strażaków inicjatywę adaptacji pomieszczeń znajdujących się między siedzibą ówczesnej Milicji Obywatelskiej, a siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W tym czasie jednostką kieruje druh Piotr Horbacz. W grudniu 1965 roku zostały kończone prace adaptacyjne pomieszczeń na cele nowej remizy strażackiej. Wykonanie tej adaptacji w dużej mierze było zasługą samych strażaków, którzy większość prac budowlanych wykonali w czynie społecznym. Nowa remiza pozwoliła na odpowiednie garażowanie samochodu Star 20-GBM oraz rozwinięcie działalności organizacyjnej, operacyjno-technicznej i kulturalnej.

Jak wynika z posiadanych dokumentów w latach 1965-1973 OSP Bircza należała do jednych z najprężniejszych jednostek w ówczesnym powiecie przemyskim. W okresie tym otrzymała samochód Star-GBAM. W 1974r. w związku z planowaną reformą administracyjną kraju, wszystkie pomieszczenia remizy Osp, za wyjątkiem garażu, zostały zabrane przez ówczesne władze na rzecz przyszłego Urzędu Gminy. Taki stan rzeczy spowodował, że z czasem jednostka zaczęła podupadać pod względem działalności organizacyjnej i kulturalnej, a to z kolei spowodowało osłabienie pod względem operacyjno- technicznym. Stan taki trwał aż do początku lat 90-tych, w których to nowe władze bardziej serio zaczęły traktować działalność strażacką w samej Birczy, jak i w innych miejscowościach.

Wyposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt oraz umundurowanie, w znacznej mierze przyczyniły się do zwiększenia aktywności jej członków w zakresie organizacyjnym, szkoleniowym oraz operacyjno-technicznym. W tym czasie zwiększyła sięilośc członków czynnych oraz wspierających. W 1996r. dzięki środkom finansowym przekazanym ze strony Nadleśnictwa Bircza, Urzędu Gminy Bircza oraz ZG ZOSP RP, zostaje skierowany na potrzeby pożarnicze samochód Star 244 otrzymany z ówczesnej KW PSP w Przemyślu.


W latach 1996-1998 dzięki środkom finansowym otrzymanym ze strony Urzędu Gminy Bircza, PZU S.A. Przemyśl, ZW ZOSP w Przemyślu oraz KW PSP w Przemyślu, jednostka OSP Bircza zakupiła nowoczesny sprzęt i urządzenia gaśnicze, sprzęt łączności radiowej, umundurowanie specjalne i uzbrojenie osobiste oraz samochód marki Lublin II. W tym czasie tj. 12 czerwca 1997 roku OSP Bircza została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa. W tym samym roku była gospodarzem Rejonowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP i w ocenie PSP w Przemyślu z organizacji i przeprowadzenia zawodów wywiązała się dobrze.


Dzień 8 sierpnia 1999 roku dla OSP w Birczy jest jednym z największych wydarzeń w całej historii tej jednostki. Jednostka ta liczy sobie 126 lat. Wyróżnienie
jej sztandarem ufundowanym przez Ks. Dziekana Stanisława Śliwę z wizerunkiem patrona strażaków św. Floriana jest nagrodą i największym wyróżnieniem dla 4
pokoleń braci strażackiej.

 

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/OSPBircza/

 

Budynek OSP w Birczy

fot. Rafał Włodek

© 2024 Bircza - Trzy Kultury