Dzisiaj jest: Środa 22 Maja 2024
Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława
Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta

 Stowarzyszenie działa od 2007 r. Założyli je nauczyciele  Gimnazjum w Birczy , aby pomagać dzieciom i młodzieży , zamieszkującym tereny wiejskie. Już od początku działalności  organizacji podejmowane były działania zmierzające do pozyskania środków na działalność statutową. Było to niełatwe zadanie dla młodej organizacji, nie mającej doświadczenia, wkładu własnego, ani większego wsparcia.

   Mimo trudności finansowych organizacja nasza  w krótkim czasie stała się jedną z najprężniej działających w Gminie Bircza. Pozyskała dwie dotacje w  konkursie Fundacji Batorego, skierowanym do stowarzyszeń , mającym na celu integrowanie osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi. Konkurs ten zakładał prowadzenie działań artystycznych , które bawią, uczą i zbliżają do siebie te dwie grupy osób. Idea konkursu trafiła w zapotrzebowanie społeczności lokalnej.   Projekt został zrealizowany wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy , który działa niedaleko siedziby organizacji, co ułatwiło  dalszą współpracę. Przedsięwzięcie zrealizowano  z powodzeniem, prawidłowo je rozliczono, a społeczność lokalna zyskała bardzo wiele. Działalność Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa'' dotyczy głównie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży, czego przykładem są liczne  projekty zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi. Są to projekty skierowane do uczniów tutejszych szkół, odbywają się w czasie trwania ferii zimowych   , podczas których nauczyciele-członkowie stowarzyszenia prowadzą zajęcia i organizują ciekawe wycieczki . Podobne projekty miały miejsce podczas wakacji , a nauczyciele- członkowie stowarzyszenia pracowali podczas nich jako wolontariusze. Innym przykładem prężnej pracy organizacji są projekty wymiany młodzieży, czy projekty z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej, które angażują młodzież i społeczność lokalną. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich ,,Szansa'' jest organizacją  skupiającą wspaniałych społeczników , oddanych swej pracy, chętnie podejmujących się nowych wyzwań, dążących do zapewnienia młodym ludziom jak najlepszej oferty edukacyjnej. 

 

strona web: http://www.szansaweb.pl/

© 2024 Bircza - Trzy Kultury