Dzisiaj jest: Środa 22 Maja 2024
Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława
Do końca roku zostało 224 dni.
Zodiak: Bliźnięta Zespół Szkół  im. ks. prałata Tadeusza Dłubacza w Birczy mieścił się na ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 10.

fot. Rafał Włodek

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

Reforma systemu oświaty w Polsce z 1999 roku, doprowadziła od 1 września 1999 do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową.

Dlatego też w 1999 roku w Birczy powstało Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, które było ważną instytucją edukacyjną w tej urokliwej miejscowości, stanowiącą ważny etap w rozwoju młodych ludzi. Szkoła kształciła uczniów w grupie wiekowej od około 13 do 16 lat. Działała w okresie, kiedy gimnazja były częścią systemu edukacji w Polsce.

Gimnazjum nr 1 było miejscem, gdzie uczniowie rozwijali swoje umiejętności intelektualne, społeczne i emocjonalne, przygotowując się do dalszej edukacji na poziomie szkół średnich. Szkoła stawiała sobie za cel zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju i odpowiednich kompetencji, które pozwalały im na sprawną adaptację do różnych wyzwań w przyszłości.

Nauczyciele w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy angażowali się w pełni w proces edukacyjny, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki. W szkole realizowano różnorodne programy nauczania, które uwzględniały zarówno przedmioty podstawowe, jak matematykę, język polski, czy historię, jak i zajęcia edukacji artystycznej, wychowania fizycznego czy języków obcych. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy było miejscem, gdzie nie tylko zdobywano wiedzę, ale także kształtowano postawy społeczne, szacunek dla innych oraz odpowiedzialność za siebie i swoje działania. Działalność szkoły opierała się na wartościach takich jak uczciwość, solidarność, otwartość, czy szacunek dla różnorodności.

Szkoła wspierała również rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych uczniów, organizując różnorodne koła zainteresowań, konkursy, wyjazdy edukacyjne czy imprezy kulturalne. Dzięki temu uczniowie mieli okazję rozwijać swoje pasje i talenty poza programem nauczania.

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy cieszyło się uznaniem wśród rodziców i społeczności lokalnej, które doceniały wysoki poziom nauczania oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej. Szkoła stworzyła przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi uczniów i budowaniu pozytywnych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Niestety, w wyniku zmian w polskim systemie edukacji, gimnazja zostały zlikwidowane, a uczniowie przechodzą obecnie do szkół średnich po ukończeniu szkoły podstawowej. Mimo to, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy pozostanie w pamięci jako ważna instytucja, która odegrała istotną rolę w edukacji młodych pokoleń i przygotowaniu ich do dalszego rozwoju w szkołach średnich i na przyszłość. Po 20 latach funkcjonowania, gimnazja zostały ostatecznie zlikwidowane. Był to ostatni dzień ich funkcjonowania w ustroju szkolnym. Ostatnie roczniki klas w latach 2017-2019 nazywane były "oddziałami gimnazjalnymi".

Wprowadzenie 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników miało przyczynić się do lepszej organizacji edukacji i dostosowania jej do potrzeb uczniów.

Mimo że gimnazja zniknęły z polskiego systemu oświaty, ich wpływ na edukację i życie uczniów pozostanie w pamięci. Szkoły te odegrały istotną rolę w rozwoju młodzieży, wspierając jej rozwój intelektualny i społeczny. Lata funkcjonowania gimnazjów były okresem intensywnej pracy nauczycieli i uczniów, a likwidacja tych szkół była punktem zwrotnym w historii polskiej edukacji. Teraz uczniowie kontynuują swoją edukację w innych typach szkół, dostosowanych do nowego modelu systemu oświaty.

 

Liceum Ogólnokształcące

Po likwidacji Publicznego Gimnazjum powstaje 2017 roku Liceum Ogólnokształcące w Birczy  pewnie mogłoby poszczycić się bogatą historią i tradycjami. 5 lutego 2021 r. odbyła się sesja na której podjęto uchwałę Rady Gminy Bircza o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Birczy. Z końcem 31 sierpnia 2021 Liceum Ogólnokształcące zostało zlikwidowane.

https://www.facebook.com/zsbircza?locale=pl_PL

 

9 Bircza Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy 2008 - 2011 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2012 r.
10 Bircza Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy 2008 -2010 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2011 r.
11 Bircza Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy 1997-2021 Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza założony w 2017 roku, a rozwiązany w 2021 roku. W skład zespołu wchodziło: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne, Liceum Agrobiznesu, Liceum Ekonomiczne oraz Gimnazjum.

 

Źródło: https://www.ko.rzeszow.pl/zlikwidowane/

 

 

Zespół Szkół im. ks. płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy powstał w w wyniku reformy oświaty w 2017 r. na bazie wygasającego gimnazjum. W naszej szkole funkcjonuje obecnie liceum ogólnokształcące z klasami wojskowymi. Jesteśmy małą, kameralną szkołą, a nasi uczniowie to absolwenci gimnazjum. Podejmujemy szereg różnorodnych działań, które mają m.in. na celu poszerzyć horyzonty naszych uczniów, zwiększyć ich szanse edukacyjne, pomóc zdobywać wiedzę i poznawać świat. Realizujemy projekty o charakterze kulturalnym, poruszamy w nich często tematykę najbliższego środowiska, historii lokalnej na tle wydarzeń większego formatu. Obecnie w szkole realizowany jest projekt ,, Ocalić od zapomnienia...przywrócić pamięć'', dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania powstaje spektakl, izba pamięci, odbyła się gra miejska, a w listopadzie jedziemy zaprezentować efekty projektu na Galę podsumowującą . Realizujemy także projekt z programu Równać Szanse. Od wielu lat czynnie włączamy się w różne lokalne inicjatywy, które mają na celu przywracanie historii lokalnej, kwestujemy na odnowienie zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu, zdobywamy środki na inicjatywy upamiętniające dawnych ważnych mieszkańców Birczy. Pozyskujemy także stypendia dla ubogich i zdolnych uczniów naszej szkoły- poprzez współpracę z Fundacją Św. Mikołaja. Utrzymujemy kontakt z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego, Ministerstwem Obrony Narodowej, instytucjami i stowarzyszeniami. Organizujemy obchody świąt i rocznic, n.p. Dzień Pamięci Holokaustu, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, lokalne rocznice. Nasi uczniowie reprezentują szkołę podczas tych wydarzeń pełniąc honorowe warty przy miejscach pamięci. Chcemy nadal się rozwijać, aby nasi uczniowie czuli się w pełni obywatelami świata, mimo, że mieszkają w małych wioskach.Naszym celem jest wyrównywanie ich szans edukacyjnych, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zdobycie nowych partnerów, z którymi podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, od których nauczymy się nowych rzeczy. Pragniemy umożliwić naszym uczniom poznawanie świata poprzez aktywne postawy i działania prospołeczne. Chcemy się sami rozwijać dla dobra uczniów, dlatego chętnie podejmujemy wyzwania i poznajemy inne szkoły, czego przykładem są zrealizowane przez nas projekty międzynarodowe. Nasza mała społeczność nie zamyka się w swoim świecie, lecz jest otwarta na nowe doświadczenia. Naszą dewizą są słowa: ,,Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej''.

© 2024 Bircza - Trzy Kultury